АБДУАЛИМЗОДА ИСМОИЛ ИБРОҲИМ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 30.05.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 23.02.2023

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ҚОНУНГУЗОРИИ МОЛИЯВИИ ТОҶИКИСТОН: ТАҲҚИҚОТИ ТАЪРИХӢ-ҲУҚУҚӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

Унвонҷӯ: АБДУАЛИМЗОДА ИСМОИЛ ИБРОҲИМ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 23.02.2023

АБДУАЛИМЗОДА ИСМОИЛ ИБРОҲИМ – ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ҚОНУНГУЗОРИИ МОЛИЯВИИ ТОҶИКИСТОН: ТАҲҚИҚОТИ ТАЪРИХӢ-ҲУҚУҚӢ