АБДУЛЛОЕВА ГУЛРУХСОР ЗИЁДУЛЛОЕВНА

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 16.05.2024, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 02.02.2024

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲҚИҚИ ЭТНОЛИНГВИСТИИ ВОЖАГОНИ СОҲАИ ҲУНАРМАНДӢ ВА МАИШӢ ДАР ЛАҲҶАҲОИ ВОДИИ ҲИСОР 

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ:  АБДУЛЛОЕВА ГУЛРУХСОР ЗИЁДУЛЛОЕВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.02.2024