АБДУРАҲМОНОВА НИЛУФАР ҲАЙДАРШОЕВНА

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 07.05.2024, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 01.03.2024

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ВИЖАГИҲОИ ЛУҒАВИЮ ГРАММАТИКИИ “АХЛОҚИ МУҲСИНӢИ ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: АБДУРАҲМОНОВА НИЛУФАР ҲАЙДАРШОЕВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.03.2024