ҲАКИМОВ МИРЗОВАЛӢ ҚОДИРОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 27.01.2024, соати 10.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 17.11.2023
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАНЗИМИ ҲУҚУҚӢ-КОНСТИТУТСИОНИИ АМНИЯТИ МИЛЛӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА АМАЛӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси
12.00.02 – Ҳуқуқи конститутсионӣ; ҳуқуқи мурофиаи судии конститусионӣ; танзими ҳуқуқии ҳокимияти маҳаллӣ

Унвонҷӯ: ҲАКИМОВ МИРЗОВАЛӢ ҚОДИРОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.11.2023