АМИРХОН ШОҲҲУСАЙН ТАЛБОНӢ

Эълон оид ба ҳимояи такрории рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 28.12.2023, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 25.09.2023
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-029
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ФАЛСАФАИ АМАЛИИ ҚУТБИДДИН ШЕРОЗӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси

09.00.03 – таърихи фалсафа

Унвонҷӯ: АМИРХОН ШОҲҲУСАЙН ТАЛБОНӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.09.2023 

АМИРХОН ШОҲҲУСАЙН ТАЛБОНӢ – ФАЛСАФАИ АМАЛИИ ҚУТБИДДИН ШЕРОЗӢ