АМИРХОН ШОҲҲУСАЙН ТАЛБОНӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 22.12.2022, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 15.09.2022
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-029
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ФАЛСАФАИ АМАЛИИ ҚУТБИДДИН ШЕРОЗӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси

09.00.03 – таърихи фалсафа

Унвонҷӯ: АМИРХОН ШОҲҲУСАЙН ТАЛБОНӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


 Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.09.2022

АМИРХОН ШОҲҲУСАЙН ТАЛБОНӢ – ФАЛСАФАИ АМАЛИИ ҚУТБИДДИН ШЕРОЗӢ