ҲАСАНОВ МЕҲРОБ МАҲМАДОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 02.06.2022, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 28.03.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАДҚИҚИ СОХТОРИВУ ТАЛАФФУЗИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: ҲАСАНОВ МЕҲРОБ МАҲМАДОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2022
Суратҷаласаи №2