АСЛАМЗОДА НЕКРУЗ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 03.05.2024, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 26.02.2024
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

БЕХАТАРӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ УСТУВОРИ ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОНӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Унвонҷӯ: АСЛАМЗОДА НЕКРУЗ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.02.2024