БОБОХОНОВ ФАРИДУН АЛАМШОЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 24.01.2023, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 06.10.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ИНСОН АЗ ЗАРАРИ МАЪНАВӢ: ТАҲҚИҚОТИ ТАЪРИХӢҲУҚУҚӢ ВА НАЗАРИЯВӢҲУҚУҚӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

Унвонҷӯ: БОБОХОНОВ ФАРИДУН АЛАМШОЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 06.10.2022