БОЗОРОВ ХУШВАХТ

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 27.09.2024, соати 09.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 01.05.2024

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-023

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

АСОСҲОИ МЕТОДИИ ТАШАККУЛИ МАЛАКАИ ФАЪОЛИЯТИ МУСТАҚИЛОНАИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ МОДАРӢ ВА ИНКИШОФИ ЗЕҲНИИ ТАЛАБАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси

13.00.02 – Назария ва методикаи таълиму тарбия

(13.00.02.04 – Назария ва методикаи таълими фанхои гуманитарӣ (тахсилоти миёнаи умумӣ))

Унвонҷӯ: БОЗОРОВ ХУШВАХТ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.05.2024