ДОДАРОВА ТОБОНБӢ ШЕРХОНОВНА

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 22.02.2024, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 12.12.2023

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАВЗУЪ ВА ХУСУСИЯТҲОИ БАДЕИИ ҒАЗАЛИЁТИ «ДЕВОНИ ФОРСӢ»-И АЛИШЕРИ НАВОӢ – ФОНӢ 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология, аз рӯйи ихтисоси

 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Унвонҷӯ: ДОДАРОВА ТОБОНБӢ ШЕРХОНОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 12.12.2023