ТАҒОЕВ МАҲАДМУМИН РАҲИМОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 25.04.2020, соати 09.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 21.01.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУКАММАЛГАРДОНИИ МЕХАНИЗМИ ҲАМКОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО СОЗМОНҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА МИНТАҚАВИИ МОЛИЯВӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.14 – иқтисодиёти ҷаҳонӣ

Унвонҷӯ: ТАҒОЕВ МАҲАДМУМИН РАҲИМОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 16.12.2019