ИСМАТУЛЛОИ СУНЪАТУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 24.02.2023, соати 15.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 22.12.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАЪСИРИ ОМИЛҲОИ МИЛЛИЮ ЭТНИКӢ БА РАВАНДҲОИ СИЁСИИ ШАРҚИ АНЪАНАВӢ (ТАҶРИБАИ АФҒОНИСТОН) 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ)

Унвонҷӯ: ИСМАТУЛЛОИ СУНЪАТУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.12.2022