ИСМОИЛОВА ШАМСИНИСО ҶУМАЕВНА

Эълон оид ба ҳимояи такрории рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 29.09.2022, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 13.07.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МУРОДИФОТИ ГРАММАТИКИИ ИБОРАҲОИ ИСМӢ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТИ ТОҶИК (ДАР МИСОЛИ ҲАФТАНОМАИ «АДАБИЁТ ВА САНЪАТ» СОЛҲОИ (2010-2016)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: ИСМОИЛОВА ШАМСИНИСО ҶУМАЕВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


ИСМОИЛОВА ШАМСИНИСО ҶУМАЕВНА – МУРОДИФОТИ ГРАММАТИКИИ ИБОРАҲОИ ИСМӢ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТИ ТОҶИК (ДАР МИСОЛИ ҲАФТАНОМАИ «АДАБИЁТ ВА САНЪАТ» СОЛҲОИ (2010-2016)