ЮСУФЗОДА АҲЛИДДИНИ ҶАЪФАРИДИН

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 15.12.2022, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 10.10.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-010
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲҚИҚИ ФИТОХИМИЯВИИ ЧОҚЛАИ КАЛОНБАРГ(Inula macrophylla)-И МИНТАҚАИ ҶАНУБИ ТОҶИКИСТОН 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси

02.00.03 – Химияи органикӣ

Унвонҷӯ: ЮСУФЗОДА АҲЛИДДИНИ ҶАЪФАРИДИН

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.10.2022