МАҲМУДЗОДА МУНИРАИ ҚАНОАТШОҲ

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 25.04.2024, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 14.02.2024

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ВОЖАЮ ИСТИЛОҲОТИ АХЛОҚИИ ОСОРИ ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ ВА МУҚОИСАИ ОНҲО БО ИСТИЛОҲОТИ «АНДАР АХЛОҚ»-И ИБНИ СИНО

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: МАҲМУДЗОДА МУНИРАИ ҚАНОАТШОҲ 

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2024
МАҲМУДЗОДА МУНИРАИ ҚАНОАТШОҲ  – ВОЖАЮ ИСТИЛОҲОТИ АХЛОҚИИ ОСОРИ ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ ВА МУҚОИСАИ ОНҲО БО ИСТИЛОҲОТИ «АНДАР АХЛОҚ»-И ИБНИ СИНО