МАЙНУСОВА ЗАРНИГОР МАҲМУДОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 28.03.2024, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 12.01.2024 

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ САВДОИ ФОСИЛАВИИ МОЛ ВА ХИЗМАТРАСОНӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

Унвонҷӯ: МАЙНУСОВА ЗАРНИГОР МАҲМУДОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 12.01.2024 
МАЙНУСОВА ЗАРНИГОР МАҲМУДОВНА – ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ САВДОИ ФОСИЛАВИИ МОЛ ВА ХИЗМАТРАСОНӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН