МИРАЛИЕВА САРВАРБӢ ТОЛИБОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 22.09.2022, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 05.07.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ЛИРИКАИ ИҶТИМОИИ РУСТАМ ВАҲҲОБЗОДА (ваҷҳаи шоирӣ, мавқеи адабӣ ва масъалаҳои асосӣ)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.01.01 –Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Унвонҷӯ: МИРАЛИЕВА САРВАРБӢ ТОЛИБОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.07.2022

МИРАЛИЕВА САРВАРБӢ ТОЛИБОВНА ЛИРИКАИ ИҶТИМОИИ РУСТАМ ВАҲҲОБЗОДА (ваҷҳаи шоирӣ, мавқеи адабӣ ва масъалаҳои асосӣ)

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Суратҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Хулосаи ҷаласаи шурои олимон

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъйини комиссия экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар