МИРЗОЕВ САИДМУЗАФФАР МИРЗОМУРОДОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 28.06.2023, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 22.04.2023
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

XУСУСИЯТҲОИ СИЁСАТИ ЭКОЛОГИИ ДАВЛАТҲОИ ОСИЁИ МИЁНА ДАР ШАРОИТИ ҲОЗИРА 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисосӣ

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Унвонҷӯ: МИРЗОЕВ САИДМУЗАФФАР МИРЗОМУРОДОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.04.2023