МИРЗОМУРОДЗОДА ДУСТМУРОД ГУЛМУРОД

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 24.09.2024, соати 12.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 06.07.2024 

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСЪАЛАҲОИ  ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИ МАДАНИИ ХИЗМАТРАСОНИИ МУЗДНОКИ БАЙТОРӢ ДАР ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

Унвонҷӯ: МИРЗОМУРОДЗОДА ДУСТМУРОД ГУЛМУРОД

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 06.07.2024 

МИРЗОМУРОДЗОДА ДУСТМУРОД ГУЛМУРОД – МАСЪАЛАҲОИ  ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИ МАДАНИИ ХИЗМАТРАСОНИИ МУЗДНОКИ БАЙТОРӢ ДАР ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН