МИРЗОЗОДА ШАҲРИЁР МУНАВАР

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 20.04.2024, соати 10.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 05.02.2024

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАНЗИМИ ҲУҚУҚӢ-КОНСТИТУТСИОНӢ ВА АМАЛИШАВИИ ҲУҚУҚИ ШАХС БА МЕҲНАТ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.02 – Ҳуқуқи конститутсионӣ; ҳуқуқи мурофиаи судии конститутсионӣ; танзими ҳуқуқии ҳокимияти маҳаллӣ

Унвонҷӯ: МИРЗОЗОДА ШАҲРИЁР МУНАВАР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.02.2024