МУМИНЗОДА МАҲМАДШАРИФ НОЗИМ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 01.10.2024, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 06.07.2024 

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА ТАЪРИХӢҲУҚУҚИИ УҲДАДОРИИ ҲАРБӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

Унвонҷӯ: МУМИНЗОДА МАҲМАДШАРИФ НОЗИМ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 06.07.2024