МУСОЕВ ШУҲРАТ МАҲМАДИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 17.09.2021, соати 15.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 26.02.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

СИЁСАТИ ҲАРБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ АСОСӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ)

Унвонҷӯ: МУСОЕВ ШУҲРАТ МАҲМАДИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.01.2021

МУСОЕВ ШУҲРАТ МАҲМАДИЕВИЧСИЁСАТИ ҲАРБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ АСОСӢ