НАЗАР МУЪМИН АБДУҶАЛОЛ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 22.09.2022, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 08.06.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-029
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

АДОЛАТИ ИҶТИМОӢ ДАР НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ҲАЁТИ ҶАМЪИЯТӢ
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси

09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ

Унвонҷӯ: НАЗАР МУЪМИН АБДУҶАЛОЛ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.06.2022

НАЗАР МУЪМИН АБДУҶАЛОЛ – АДОЛАТИ ИҶТИМОӢ ДАР НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ҲАЁТИ ҶАМЪИЯТӢ

Ризоияти муқарризи расмии якум