НАЗАРЗОДА ПИРАЛӢ САФАР

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 21.10.2022, соати 13.30
Санаи ҷойгиркунӣ: 01.07.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ РЕЖИМИ СИЁСӢ: ХУСУСИЯТҲОИ АСОСИИ ОН ДАР РАВАНДИ ТАҲКИМИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ СИЁСИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ)

Унвонҷӯ: НАЗАРЗОДА ПИРАЛӢ САФАР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)

 


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.07.2022