НИЁЗӢ ЁРМАҲМАД БОБО

Эълон оид ба ҳимояи такрории рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 15.09.2022, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 06.06.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-029
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАСНИФОТИ ИЛМ ДАР ФАЛСАФАИ МАШШОИЯИ ШАРҚӢ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН ДАР ФАЛСАФАИ АСРИМИЁНАГИИ ТОҶИК 
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси

09.00.03 – таърихи фалсафа

Унвонҷӯ: НИЁЗӢ ЁРМАҲМАД БОБО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 31.05.2022

НИЁЗӢ ЁРМАҲМАД БОБО – ТАСНИФОТИ ИЛМ ДАР ФАЛСАФАИ МАШШОИЯИ ШАРҚӢ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН ДАР ФАЛСАФАИ АСРИМИЁНАГИИ ТОҶИК