НИЁЗБОҚИЕВ ОБИДҶОН САФАРБОҚИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 22.12.2022, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 11.10.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲҚИҚИ ЛИНГВИСТИИ МАТНҲОИ «ГУЛИСТОН»-И САЪДИИ ШЕРОЗӢ ДАР АСОСИ ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИИ МУОСИР

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: НИЁЗБОҚИЕВ ОБИДҶОН САФАРБОҚИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)