НОДИРОВА МАВЗУНА АКБАРШОЕВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 29.09.2022, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 11.07.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ЧЕҲРАҲОИ АДАБИЮ ФАРҲАНГӢ ДАР ЭҶОДИЁТИ СОТИМ УЛУҒЗОДА

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси
10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Унвонҷӯ: НОДИРОВА МАВЗУНА АКБАРШОЕВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 11.07.2022

НОДИРОВА МАВЗУНА АКБАРШОЕВНА – ЧЕҲРАҲОИ АДАБИЮ ФАРҲАНГӢ ДАР ЭҶОДИЁТИ СОТИМ УЛУҒЗОДА

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Суратмаҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Хулосаи шурои олимони донишгоҳ

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъини комиссияи экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратмаҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар