НОСИРӢ БИБИ НИЛУФАР

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор

Санаи ҳимоя: 13.07.2022, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 06.05.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ВИЖАГИҲОИ ЛУҒАВИЮ МАЪНОИИ ГӮЙИШИ ФАРХОРИ АФҒОНИСТОН ВА МУНОСИБАТИ ОН БА ГӮЙИШҲОИ ҶАНУБИЮ ШИМОЛИИ КӮЛОБ 

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси

6D021003 – Забонҳои мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони дарӣ)

Унвонҷӯ: НОСИРӢ БИБИ НИЛУФАР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.05.2022