НУРАЛИЗОДА НОИЛШОҲ ИМОМАЛӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 06.10.2022, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 07.07.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

НАШРИЯИ «ОМӮЗГОР» ДАР НИЗОМИ МАТБУОТИ СОҲАВИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.01.10 – Рӯзноманигорӣ

Унвонҷӯ: НУРАЛИЗОДА НОИЛШОҲ ИМОМАЛӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.07.2022

НУРАЛИЗОДА НОИЛШОҲ ИМОМАЛӢ НАШРИЯИ «ОМӮЗГОР» ДАР НИЗОМИ МАТБУОТИ СОҲАВИИ ТОҶИКИСТОН