НУРМАТОВА МАҚСУДА РӮЗИБОЕВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 16.06.2022, соати 15.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 28.03.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ВАЗИФАҲОИ НАҲВӢ ВА БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ФЕЪЛӢ ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: НУРМАТОВА МАҚСУДА РӮЗИБОЕВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2022