ОЛИМЗОДА ДАВЛАТМУРОД АБДУЛХАЙР

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 29.06.2021, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 26.03.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУДИДОРАИ МАҲАЛЛӢ – ҲАМЧУН ШАКЛИ ҲОКИМИЯТИ ХАЛҚӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: ТАҲҚИҚИ ҲУҚУҚӢ – КОНСТИТУТСИОНӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.02 – ҳуқуқи конститутсионӣ, мурофиаи судии конститутсионӣ, ҳуқуқи мунисипалӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ОЛИМЗОДА ДАВЛАТМУРОД АБДУЛХАЙР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 23.02.2021