ҚОСИМЗОДА СОЛЕҲ САЛИМ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 20.10.2022, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 12.07.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСОИЛИ ШИНОХТИ САБКИ ШЕЪР ДАР АДАБИЁТИ ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси
10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Унвонҷӯ: ҚОСИМЗОДА СОЛЕҲ САЛИМ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 12.07.2022

Ризоияти муассисаи пешбар