РАҲИМОВА ХОНИГУЛ СУБҲОНҚУЛОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 15.02.2024, соати 10.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 12.12.2023
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-010
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

СИНТЕЗ ВА ОМӮЗИШИ ХОСИЯТҲОИ ФИЗИКӢ-ХИМИЯВИЮ БИОЛОГИИ БАЪЗЕ ЭФИРҲОИ 3α-,7α- ДИАТСЕТОКСИ -5β- КИСЛОТАИ ХОЛАН
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илммҳои химия аз рўи ихтисоси
02.00.03 – Химияи органикӣ

Унвонҷӯ: РАҲИМОВА ХОНИГУЛ СУБҲОНҚУЛОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.12.2023