РАҲМАТУЛЛОЕВ МАҲМАДУЛЛО САИДУЛЛОЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор

Санаи ҳимоя: 25.01.2024, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 09.11.2023

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲЛИЛИ СОХТОРӢ-МАЪНОӢ ВА ЭТИМОЛОГИИ ИСТИЛОҲОТИ ЖУРНАЛИСТИКА ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси

6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ)

Унвонҷӯ: РАҲМАТУЛЛОЕВ МАҲМАДУЛЛО САИДУЛЛОЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.11.2023