РОЗИЕВ ДИЛОВАР АСТАНАҚУЛОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 07.07.2022, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 03.05.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-003
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

БАЛАНДБАРДОРИИ ҶОЛИБИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ САНОАТИ САБУКИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз

Унвонҷӯ: РОЗИЕВ ДИЛОВАР АСТАНАҚУЛОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.