САФАРОВ АБДУМАЛИК АБДУСАТТОРОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм Санаи ҳимоя: 30.12.2022, соати 11.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 28.10.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-004
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд
НАҚШИ САРМОЯГУЗОРИИ МУСТАҚИМИ ХОРИҶӢ ДАР ИНКИШОФИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси
08.00.13 – Иқтисодиёти ҷаҳон
Унвонҷӯ: САФАРОВ АБДУМАЛИК АБДУСАТТОРОВИЧ
Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.
Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.10.2022
САФАРОВ АБДУМАЛИК АБДУСАТТОРОВИЧ – НАҚШИ САРМОЯГУЗОРИИ МУСТАҚИМИ ХОРИҶӢ ДАР ИНКИШОФИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Хулосаи кафедра

Хулосаи шурои олимон

Суратҷаласаи №4

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратҷаласаи №5

Қарори шурои диссертатсионӣ дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии якум

Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии дуюм

Маълумотнома дар бораи муассисаи пешбар