САФАРОВ БАҲРОМ РАҲМАТУЛЛОЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 12.03.2021, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 25.11.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ СИЁСӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ОНҲО ДАР ШАРОИТИ ДИГАРГУНИҲОИ ҶАҲОНИ МУОСИР (таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ)

Унвонҷӯ: САФАРОВ БАҲРОМ РАҲМАТУЛЛОЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 03.11.2020

САФАРОВ БАҲРОМ РАҲМАТУЛЛОЕВИЧ – ТЕХНОЛОГИЯҲОИ СИЁСӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ОНҲО ДАР ШАРОИТИ ДИГАРГУНИҲОИ ҶАҲОНИ МУОСИР (таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон)