САФАРОВ ХУРРАМ АБДУСАТТОРОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола бaрoи дaрёфти дaрaҷaи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 13.10.2022, соати 16.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 04.07.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-003
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

РОҲҲОИ ВАСЕЪНАМОИИ САРЧАШМАҲОИ ТАНЗИМИ КАСРИ БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз

Унвонҷӯ: САФАРОВ ХУРРАМ АБДУСАТТОРОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.07.2022

 САФАРОВ ХУРРАМ АБДУСАТТОРОВИЧ РОҲҲОИ ВАСЕЪНАМОИИ САРЧАШМАҲОИ ТАНЗИМИ КАСРИ БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН