САФАРОВА НАРГИС САЙФУДДИНОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 06.10.2022, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 12.07.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

САИДҶОН ҲАКИМЗОДА ВА ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИЮ БАДЕИИ АШЪОРИ Ӯ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси
10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ 

 

Унвонҷӯ: САФАРОВА НАРГИС САЙФУДДИНОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 12.07.2022

САФАРОВА НАРГИС САЙФУДДИНОВНАСАИДҶОН ҲАКИМЗОДА ВА ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИЮ БАДЕИИ АШЪОРИ Ӯ

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Суратмаҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Хулосаи шурои олимони донишгоҳ

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъини комиссияи экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратмаҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар