САФАРЗОДА НЕКРӮЗ ФАЙЗӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 21.06.2022, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 13.04.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҲУҚУҚ БА САЛОМАТӢ: МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРӢ ВА АМАЛӢ 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

Унвонҷӯ: САФАРЗОДА НЕКРӮЗ ФАЙЗӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 13.04.2022