САИДОВА МИҶГОНА ҶАМШЕДОВНА

Эълон оид ба ҳимояи рисола бaрoи дaрёфти дaрaҷaи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 18.11.2022, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 01.09.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-003
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАБЛАҒГУЗОРИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ КЛАСТЕРҲОИ САНОАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз

Унвонҷӯ: САИДОВА МИҶГОНА ҶАМШЕДОВНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)

 


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.09.2022

САИДОВА МИҶГОНА ҶАМШЕДОВНА – МАБЛАҒГУЗОРИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ КЛАСТЕРҲОИ САНОАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН