САИДЗОДА ДИЛШОД САИД

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 20.09.2024, соати 15.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 03.07.2024
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

САМТҲОИ АСОСӢ ВА ТАМОЮЛҲОИ ТАҲИЯИ СИЁСАТИ ДАВЛАТӢ ДАР ШАРОИТИ ТОҶИКИСТОНИ МУОСИР

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Унвонҷӯ: САИДЗОДА ДИЛШОД САИД

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 03.07.2024