САЙНОЗИМЗОДА ФИРӮЗ САЙНОЗИМ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 22.11.2022, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 14.07.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАБИАТИ ҲУҚУҚИИ ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА АМАЛӢ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи њуќуќ ва давлат

Унвонҷӯ: САЙНОЗИМЗОДА ФИРӮЗ САЙНОЗИМ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 14.07.2022
Суратҷаласаи шурои диссертатсионӣ дар бораи таъйин намудани комиссияи экспертӣ