ШАРИФЗОДА БОЙМУРОД БОБОПУР

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 25.01.2024, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 17.10.2023

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХОҚОНӢ ВА ТАҲАВВУЛИ  ҚАСИДА ДАР АДАБИЁТИ  ФОРСИИ ТОҶИКӢ (АСРҲОИ ХХIII)

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори  илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Унвонҷӯ: ШАРИФЗОДА БОЙМУРОД БОБОПУР

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 17.10.2023

Суратҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия