ШАРИФЗОДА ЛУТФУЛЛО АБДУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 22.09.2022, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 02.07.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

АРЗИШҲОИ ИЛМӢ ВА АДАБИИ НОМАҲОИ САДРИДДИН АЙНӢ ВА МИРЗО ТУРСУНЗОДА

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.01.01 –Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ

Унвонҷӯ: ШАРИФЗОДА ЛУТФУЛЛО АБДУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.07.2022

ШАРИФЗОДА ЛУТФУЛЛО АБДУЛЛО – АРЗИШҲОИ ИЛМӢ ВА АДАБИИ НОМАҲОИ САДРИДДИН АЙНӢ ВА МИРЗО ТУРСУНЗОДА

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Суратҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Хулосаи ҷаласаи шурои олимон

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъйини комиссия экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар