ШАРИПОВ САМАНДАР САМАРИДДИНОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 13.01.2024, соати 10.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 03.11.2023
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ БАРОИ ФИРЕБИ ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси
12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Унвонҷӯ: ШАРИПОВ САМАНДАР САМАРИДДИНОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 03.11.2023
ШАРИПОВ САМАНДАР САМАРИДДИНОВИЧ – ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ БАРОИ ФИРЕБИ ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН