ШЕРОВ ШОДИҶОН CAЛУМAТШОЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 01.10.2021, соати 10.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 20.04.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

РОБИТAҲОИ ТОҶИКИCТОНУ РОCCИЯ ДAР CОҲAИ МУҲОҶИРAТ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.04 – Масъалаҳои сиёсии муносибатҳои байналмилалӣ, рушди ҷаҳонӣ ва минтақавӣ

Унвонҷӯ: ШЕРОВ ШОДИҶОН CAЛУМAТШОЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.01.2021

ШЕРОВ ШОДИҶОН CAЛУМAТШОЕВИЧРОБИТAҲОИ ТОҶИКИCТОНУ РОCCИЯ ДAР CОҲAИ МУҲОҶИРAТ