СУЛТАНЗОДА ЗАРРИНА

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 25.04.2024, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 23.02.2024

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ СОХТОРӢ-СЕМАНТИКӢ ВА ТАРҶУМАВИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ДАР «ТАРҶУМАИ ТАФСИРИ ТАБАРӢ»

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: СУЛТАНЗОДА ЗАРРИНА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 23.02.2024