ҲУКМАТОВ ДАВЛАТҶОН ҶАМШЕДОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола бaрoи дaрёфти дaрaҷaи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 27.01.2024, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 17.11.2023
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-003
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

РУШДИ НИЗОМИ НАЗОРАТИ ДОХИЛӢ ДАР РАВАНДИ ИДОРАКУНИИ ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН) 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси

08.00.08 – Баҳисобгири муҳосибӣ ва аудит

Унвонҷӯ: ҲУКМАТОВ ДАВЛАТҶОН ҶАМШЕДОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.11.2023