ҒУЛОМОВ ТОҶИДДИН МИРЗОАЛИЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 17.04.2024, соати 13:30

Санаи ҷойгиркунӣ: 09.01.2024

Бо сабабҳои маълум санаи ҳимоя ба таърихи рӯзи 12 июни соли 2024 соати 13:30 гузаронида шуд.
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-024
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАЪРИХНИГОРИИ ЗАБТКОРИҲОИ АРАБ ВА МУБОРИЗАҲОИ ИСТИҚЛОЛХОҲОНАИ МАРДУМИ ХУРОСОНУ МОВАРОУННАҲР ДАР АСРҲОИ VIII-X

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси
07.00.09. – Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ

Унвонҷӯ: ҒУЛОМОВ ТОҶИДДИН МИРЗОАЛИЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.01.2024
Маълумотнома дар бораи муассисаи пешбар